Fyra små bengaler föddes 17.6.2019, de stolta föräldrarna är SE*OneWorld Canción del Mariachi & Adabel Taro Coda (AU)

BEN n22 ♂ SE*OneWorld Typhoon McGoon *keeper*
BEN n22 32 ♂ SE*OneWorld Jug and Bottle *tillgänglig*
BEN n22 32 ♂ SE*OneWorld Seven Day Leave *tillgänglig*
BEN n24 32 ♂ SE*OneWorld Thumper aka ”Pelle”