Lynxen, xx 33, har den ljusaste bakgrundsfärgen av snöbengalerna. Mönstret varierar från brungrått till blont. Deras ögon varierar även de från ljusblått till klarblått. De flesta lynxar föds vita även om det ibland kan synas lite mönster redan från födseln.

Genetiskt så är lynxen, cs/cs, vilket betyder att de bär på två siames, dvs albino, gener. Siames genen är recessiv.

Minken, xx 32, har aqua färgade ögon men kan även ha gröna ögon. Aqua färgen kan ta upp till 1-1.5 år att utvecklas och innan färgen är klar så kan ögonen variera i grönt och gult.

Bakgrundsfärgen är elfenbensvit, creme eller blond och mönstret varierar i nyans.

Genetiskt sett så är minken cb/cs, det betyder att den har en siames (cs) gen och en burmes (cb) gen.

Sepians ögongfärg kan vara guld eller grön och den har två burmese (cb/cb) gener. Oftast är denna den mörkaste av snöbengalerna. Bakgrunden är elfenbensvit, blond eller ljustbrun med brunt mönster.

Snögenetik

cs/cs = Seal Lynx
cb/cs = Seal Mink
cb/cb = Seal Sepia

Para homozygot brun (C/C) med lynx (cs/cs)

C C

cs C/cs C/cs

cs C/cs C/cs

100% av kattungarna blir bruna som är bärare av lynx (C/cs)

Para homozygot brun (C/C) med sepia (cb/cb)

C C

cb C/cb C/cb

cb C/cb C/cb

100% av kattungarna blir bruna som är bärare av sepia (C/cb)

Para homozygot brun (C/C) med mink (cb/cs)

C C

cb C/cb C/cb

cs C/cs C/cs

50% av kattungarna blir bruna som är bärare av lynx (C/cs) and 50% av kattungarna blir bruna som är bärare av sepia (C/cb)

Para brun som är bärare av lynx (C/cs) med en lynx (cs/cs)

C cs

cs C/cs cs/cs

cs C/cs cs/cs

50% av kattungarna blir bruna som är bärare av lynx (C/cs) och 50% blir lynxar (cs/cs)

Para brun som är bärare av lynx (C/cs) med en sepia (cb/cb)

C cs

cb C/cb cb/cs

cb C/cb cb/cs

50% av kattungarna blir bruna som är bärare av sepia (C/cb) och 50% blir minkar (cs/cb)

Para brun som är bärare av lynx (C/cs) med en mink (cb/cs)

C cs

cb C/cb cb/cs

cs C/cs cs/cs

25% av kattungarna blir bruna som är bärare av lynx (C/cs), 25% av kattungar blir bruna som är bärare av sepia (C/cb), 25 % av kattungarna blir lynxar (cs/cs) och 25% blir minkar (cb/cs)

Para brun som är bärare av sepia (C/cb) med en lynx (cs/cs)

C cb

cs C/cs cb/cs

cs C/cs cb/cs

50% av kattungarna blir bruna som är bärare av lynx (C/cs) och 50% blir minkar (cb/cs)

Para brun som är bärare av sepia (C/cb) med en sepia (cb/cb)

C cb

cb C/cb cb/cb

cb C/cb cb/cb

50% av kattungarna blir bruna som är bärare av sepia (C/cb) och 50% blir sepia (cb/cb)

Para brun som är bärare av sepia (C/cb) med en mink (cb/cs)

C cb

cb C/cb cb/cb

cs C/cs cb/cs

25% av kattungarna blir bruna som är bärare av sepia (C/cb), 25% blir bruna som är bärare av lynx (C/cs), 25% blir sepia (cb/cb) och 25% blir mink (cb/cs)

Para en lynx (cs/cs) med en lynx (cs/cs)

cs cs

cs cs/cs cs/cs

cs cs/cs cs/cs

100% av kattungarna blir lynx (cs/cs)

Para en lynx (cs/cs) med en sepia (cb/cb)

cs cs

cb cb/cs cb/cs

cb cb/cs cb/cs

100% av kattungarna blir mink (cb/cs)

Para en lynx (cs/cs) med en mink (cb/cs)

cs cs

cb cb/cs cb/cs

cs cs/cs cs/cs

50% av kattungarna blir lynx(cs/cs) och 50% blir mink (cb/cs)

Para en sepia (cb/cb) med en sepia (cb/cb)

cb cb

cb cb/cb cb/cb

cb cb/cb cb/cb

100% av kattungarna blir sepia

Para en sepia (cb/cb)med en mink (cb/cs)

cb cb

cb cb/cb cb/cb

cs cb/cs cb/cs

50% av kattungarna blir sepia (cb/cb) och 50% blir mink (cb/cs)

Para en mink (cb/cs) med en mink (cb/cs)

cb cs

cb cb/cb cb/cs

cs cb/cs cs/cs

25% av kattungarna blir sepia (cb/cb), 25% blir lynx (cs/cs) och 50% blir mink (cb/cs)