Omplacering

Förmedlar en omplacering av två damer som finns söder om Göteborg som pga allergi hos familjemedlem behöver ett nytt hem.